GENERALFORSAMLING

Lørdag den 27. februar klokken 11:00

 

Sted: Online-video-møde  på Teams Klik her (Link)

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 

1)                        Valg af dirigent og stemmetællere

 

2)                        Bestyrelsens beretning

 

3)                        Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 

4)                        Fastsættelse af kontingent

 

5)                        Indkomne forslag

 

6)                        Forslag til handlingsplan og budget

 

7)                        Valg af bestyrelse og suppleant

 

8)                        Valg af revisor

 

9)                        Evt.

 

 

 

Forslag

 

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal fremsendes til formanden (Søren – på mail: sat@valueadds.dk) senest den 13. februar 2021.

 

 

 

Online generalforsamling

 

Grundet Corona-restriktionerne har vi valgt at afholde generalforsamlingen ONLINE.

 

Det burde kunne lade sig gøre – hvis vi alle er lidt fleksible.

 

Vi vil i bestyrelsen lige afprøve og teste hvilket ”online mødeforum” vi vil anvende. Yderligere information herom tilgår senest den 19. februar.

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

 

TRXoutdoor og funktionel træning

 

Søren Thorhauge – formand

 

Mail:  sat@valueadds.dk