BESTYRELSE

Formand Søren Thorhauge

Næstformand Brian Sandberg

Medlem og træningsansvarlig Anja Mai

Medlem og kasser Maria Pasbøl

Medlem Dorte Gedde

Suppleant Sisse Jacobsen

Suppleant og webmaster Mette Sand